little red schoolhouse animated gif

8.gif8.gif
 

TIẾNG NGA 101

Tiếng Nga Sơ Cấp

8.gif

8.gif

RUSSIAN 101

ELEMENTARY RUSSIAN


 

Добро Пожаловать!


 Welcome to Russian 101. This course is the first part of a series of three courses: Russian 101, Russian 102, and Russian 103.

 Chào mừng các bạn đến với Tiếng Nga 101. Đây là khóa học đầu tiên trong loạt ba khóa học: Tiếng Nga 101, Tiếng Nga 102 và Tiếng Nga 103.
 

 

 

What will students develop?

talking book animated gif
 

 Through this series, you will develop a basic level of proficiency in Russian, in the skills of listening, speaking, reading and writing.

 Thông qua các khóa học này,  ở một mức độ cơ bản, các bạn sẽ phát triển được trình độ tiếng Nga trong các kỹ năng nghe, nói, đọc và viết.

 

 

And culture?


 You will also discover a new culture as you are introduced to Russia and the rest of the Russian-speaking world.

 Bạn cũng sẽ khám phá một nền văn hóa mới. Bạn sẽ được giới thiệu về nước Nga và những cộng đồng nóii tiếng Nga.
 

 

 

 

 

But I know nothing!


 No knowledge of the Russian language is necessary to start this course.

 Để bắt đầu khóa học này, các bạn không cần phải có phải có một tí kiến thức nào về Tiếng Nga cả.
 

 

 

 

I want to continue my study!


 Russian 101 will provide you with a firm basis for continuing your study of the Russian language.

 Tiếng Nga 101 sẽ cung cấp cho các bạn một nền tảng vững chắc để tiếp tục học Tiếng Nga.
 

 

 

 

 

How can this course help me?


 You will soon be able, in Russian, to ask questions, describe yourself and your immediate surroundings, and express what you like to eat and drink and what plans you have for the weekend.

 Bạn sẽ sớm biết cách đặt câu hỏi, mô tả bản thân và môi trường xung quanh, kể về những món  bạn thích ăn uống và những kế hoạch bạn dự định làm vào những ngày cuối tuần  bằng Tiếng Nga.

 

 

 

 

Наслаждайтесь!


 We hope you enjoy this course!

 

 Hy vọng các bạn sẽ thích khóa học này!