CỔNG THÔNG TIN LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

ONLINE CLASSROOM PORTAL

Khóa Học
Course

        Instructor: Remy Brezini

 


 
  Remy Brezini
Ho Chi Minh City, Viet Nam
Company Co-Founder 
Contact Instructor
 
 

Movers 1 - 2


 

Khóa học tiếng Anh cho bậc tiểu học

American English Course for Primary

Mục đích của định dạng khóa học này là tận dụng các tính năng tốt nhất của cả học trực tiếp và học trực tuyến.

 

Course Highlights

  • Giáo Trình Let's Go 3

  • Thành công ngay từ đầu

  • Hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới đã học nói tiếng Anh

  • thông qua phương pháp đáng tin cậy của Giáo trình Let's Go.

  • Movers 1 - 2


Schedule

  • Start Date: May 24, 2020

  • Duration: 12 Weeks


Current Projects:

Stress in Sentences