Class Presentation


Instructor: Remy Brezini 
  Remy Brezini
Ho Chi Minh City, Viet Nam
Company Co-Founder 
Contact Instructor


Course

Flyers 1 - 2


 


Khóa học tiếng Anh cho bậc tiểu học

American English Course for Primary

Mục đích của định dạng khóa học này là tận dụng các tính năng tốt nhất của cả học trực tiếp và học trực tuyến.

 

Course Highlights

  • Giáo Trình Let's Go 5

  • Thành công ngay từ đầu

  • Hàng triệu trẻ em trên khắp thế giới đã học nói tiếng Anh

  • thông qua phương pháp đáng tin cậy của Giáo trình Let's Go.

  • Flyers 1 - 2


Schedule

  • Start Date: May 24, 2020

  • Duration: 12 Weeks

 
 

STUDENT PERSONAL PAGE

TRANG CÁ NHÂN CỦA HỌC SINH

         
     
         


STUDENT PROGRESS REPORTS

BÁO CÁO TIẾN BỘ CỦA HỌC SINH

         
     
         
 

CLASSROOM CHAT

CHAT WITH US!
 

Dear Students!

Here you can chat with your classmates.
Teachers are here to help you write.
Please practice and have fun!