COURSE CODE

CGEFND


1
LANGUAGE OF INSTRUCTION

English Only
COURSE FEE

 4,000,000
START

Nov 2019
START DATE

To Be Advised
DURATION

12 Weeks
NEXT INTAKE

Feb 2020
NUMBER OF HOURS

48 Hours
NUMBER OF CLASSES

24 Meetings
CLASS LENGTH

2 Hours
CLASS FREQUENCY

Twice Per Week
Application Form

ENQUIRIES
+84 0909241060
+84 0908200855

E-MAIL US
SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER


Share This Page Across Social Media


MÔ TẢ KHÓA HỌC

Chương trình cho học viên được thực hành việc sử dụng tiếng Anh cơ bản và xây dựng các kỹ năng thông qua những bài tập lấy học viên làm trung tâm và phân cấp như: nghe, nói, đọc và viết.

 


 

NỘI DUNG CỦA KHÓA HỌC

Khóa học bao gồm hai phần:

 • mt mô-đun duy nht vi các bài hc trc tiếp tại lớp trong 48 tiếng,
 • một phần bắt buộc học trực tuyến qua mạng.
 
 

CÁC BÀI HỌC TRỰC TUYẾN QUA MẠNG

Ngoài các bài học trc tiếp trên lp, học viên còn tự học thông qua việc làm bài tập trực tuyến qua mạng.
Hc sinh cần dành thêm thi gian và n lc đ hoàn thành các bài tập được giao trên mạng. Các hot đng hc trc tuyến này bao gm các bài tập liên quan đến những ni dung trong sách, nghe hiu và các câu đ vng pháp và t vng.

 

 

 

ĐÁNH GIÁ

Sự tiến b ca hc sinh được đo lường thông qua mt s tiêu chí đánh giá, bao gm:

 • Bài tp về nhà
 • Tham gia các hot đng hc tp trực tuyến
 • Bài tp trong lp
 • Câu hi ng pháp và t vng
 • Kim tra kiến thc ngôn ng
 • Kim tra ming

 


 

KẾT QUẢ CỦA KHÓA HỌC

Sau khi hoàn thành chương trình này, học viên s nói và viết cp đ cơ bản và t tin hơn khi giao tiếp bng tiếng Anh.

Khi hoàn thành chương trình, học viên s có th:
 • s dng các quy tc ng pháp tiếng Anh mt cách t tin;
 • s dng t vng phù hp;
 • s dng các cm t ph biến trong giao tiếp hàng ngày;
 • thc hành các k năng đc cơ bn cho các bài đọc hiu;
 • thc hành các k năng và chiến lược nghe cơ bn;
 • thc hành các k năng viết cơ bn cho các bài viết ngn;
 • nói và trình bày những quan đim và ý tưởng đơn gin v các ch đ tổng quát.
 
 

PHẦN THƯỞNG CHO VIỆC HOÀN THÀNH KHÓA HỌC

Hc sinh hoàn thành và vượt qua chương trình đ điu kin nhn Chng ch Tiếng Anh tng quát (Nền tảng) - CGEFND.

Đ vượt qua chương trình, sinh viên phi đáp ng các điu sau:
 • Yêu cu chuyên cần: Tham gia ít nhất 70% trong tng s 48 gi hc trc tiếp;
 • Yêu cu v hiu sut: hoàn thành và đt 50% trong tt c các tiêu chí đánh giá.
 
 

NHÂN VIÊN GIẢNG DY

Giảng viên ca khóa hc là mt giáo viên tiếng Anh có trình đ và kinh nghim.
Chương trình, giáo trình và đánh giá được chun b bi Ban tiếng Anh ca REMISOL.