ELEMENTARY BUSINESS ENGLISH

ANH VĂN THƯƠNG MẠI SƠ CẤP

 

 

COURSE DESCRIPTION

Business English will develop the fluency, accuracy and communication skills you need to work confidently in the English-speaking business world. This 3-level course focuses on improving your English proficiency in core skill areas such as reading, writing, speaking and listening as you review key areas of business. You also learn how to effectively communicate in business meetings, give presentations, negotiate, and express yourself in a confident and assertive manner.

 

MÔ TẢ KHÓA HỌC

Khóa Anh văn Thương mại sẽ phát triển khả năng nói tiếng Anh chính xác, trôi chảy và những kỹ năng giao ttiếp cần thiết để có thể làm việc một cách tự tin trong giới kinh doanh nói tiếng Anh. Khóa học gồm ba cấp độ này tập trung vào việc nâng cao khả năng thành thạo tiếng Anh của bạn trong cả bốn kỹ năng chính như: đọc, viết, nói và nghe khi bạn nghiên cứu các lĩnh vực then chốt trong kinh doanh. Bạn cũng sẽ học được cách giao tiếp một cách hiệu quả trong các cuộc họp thương mại, thuyết trình, đàm phán, và thể hiện mình một cách tự tin và quyết đoán.

 

NOTES

  • This course is intended for high-intermediate to advanced ESL learners.

  • To benefit from the course, you should be prepared to participate fully in all exercises and activities.

 

GHI CHÚ

  • Khóa học này dành cho các học viên học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai có trình độ cao cấp hoặc trên trung cấp.

  • Để hưởng lợi từ khóa học này, bạn nên chuẩn bị để tham gia đầy đủ trong tất cả các bài tập và các hoạt động.

 

 


 

.