Hãy Cùng Đếm Ngược
Đến Ngày Khai Giảng Nào!

REMISOL
Đơn Xin Nhập Học
Trực Tuyến

Người xin nhập học được yêu cầu điền
thông tin vào Đơn Xin Nhập Học.


Vui lòng điền thông tin của bạn vào
Đơn Xin Nhập Học Trực Tuyến này.


14 Câu Hỏi

BẮT ĐẦU

 

Hãy điền thông tin của bạn vào
biểu mẫu dưới đây.

Thanh toán chậm nhất là 1 ngày
trước ngày khai giảng.

 

Tên *:
Đệm:
Họ *:
Giới Tính *:
Ngày Sinh *:
Quốc Tịch *:
Số Điện Thoại *:
Địa Chỉ E-Mail *:
Địa Chỉ Nhà *:
Trình Độ Học Vấn *:
Trình Độ Tiếng Anh *:
Chứng Chỉ Trình Độ Tiếng Anh:
Chọn Một Khóa Học / Chương Trình *:
Phương Thức Thanh Toán *: